Valutakurser

Her kan du se alle valutakurser og sammenligne mot norske kroner

Valutakurser – hva er det, og hva kan jeg bruke det til?

En valuta for betaling av et land, det vil si, den valutaen som brukes i det aktuelle landet. Ofte har et land en egen valuta, som for eksempelvis i Norge, hvor de har kronen. Men flere land kan også bruke den samme valutaen som for eksempel er tilfellet med euroen, og da kan du mer presist snakke om et valutaområde. Ofte snakkes det om valutaverdien av et lands valuta, særlig i forhold til et annet lands valuta. Og dette er nettopp hva som menes med valutakurser: verdiforhodet mellom to valutaer.

Det er landenes Nasjonalank, som setter kursen av egen valuta og valutakursene endres daglig. I Norges tilfelle er det Nationalbanken, som setter den norske kronekursen, og du kan finne valutakursene for alle de store valutaene i verden på bankens hjemmeside. Hvis du behøver å vite flere valutakurser, kan du finne flere valutakalkulatorer på internett og det er også mulig å laste ned en app til telefonen din, slik at du alltid kan sjekke valutakursene, for eksempel dersom du er ute på reise. Men vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis alle valutakalkulatorene som bruker offisielle valutakurser. Det finnes også private selskaper som driver med valutahandel, og de kan bruke sine egne valutakurser. Men det er bare de valutakursene som er satt av sentralbanker som er gjeldende, og det er kun de valutakursene du bør gå ut ifra.

Hva betyr valutakursene for meg?

Umiddelbart tror du kanskje ikke at valutakursene betyr så mye for deg, ettersom den norske krona følger Euroen, og Euroen er en viktig og relativt stabil valuta. Som normal kjøper eller som turist, er det oftest når vi forlater Europa at valutakursene begynner å interessere oss. Fordelene med en høy norsk kronekursen er for eksempel at pengene er verdt mer i utlandet - og derfor strekker lengere til når vi er på ferie - men også at det vil være billigere å reise til utlandet for å kjøpe utenlandske produkter, for eksempel en fritidsbolig i utlandet. Men som jeg sa, valutakurser er en komplisert affære, og det er derfor viktig å finne en hårfin balanse, ettersom det også er ulemper med en høy kronekurs. Hvis den Norske kronen har en relativt høy verdi, kan det vise seg å bety at Norske produkter og tjenester er uoverkommelig dyre for store deler av verden. Det vil påvirke hvor mye penger vi kan tjene på å selge til utlandet. Det betyr også at jo dyrere Norge er, jo færre turister velger Norge som reisemål, og at det vil være mindre attraktivt for utenlandske selskaper å investere i Norge.

Dersom finansinstitusjoner og Nationalbanken anslår at utviklingen går i den retningen, er det forskjellige ting man kan gjøre for å forsøke å påvirke den og dra den i andre retningen. Men endring av valutakursen er svært risikabelt, og skaper en usikkerhet som gjør mer skade enn godt, og dessuten er det heller ikke mulig i Norges tilfelle, som har valutakursen knyttet til euroen. Men Nationalbanken kan for eksempel senke renten for å holde den norske kronen stabil. Politisk kan man også gjennomføre ulike tiltak; for eksempel kan man senke lønninger og gjøre det norske arbeidsmarkedet mer konkurransedyktig sammenlignet med andre land, slik som å unngå at store norske virksomheter flytter sin produksjon til utlandet. Det er ikke alltid at en slik politikk faller i god jord blant velgerne så da må det trøs varsomt.

Valutakurser i forhold til hva?

Vi blir glade når vi skal ut å reise og finner ut at valutakursen er i vår favør, og at vi kan få mere lokale penger for mengden av kroner når vi veksler. Men man må likevel spørre seg selv hva det er som bestemmer om kursen går opp eller ned? Det er ikke fullt så enkelt ..

Selv om vi sier at en valutakurs er verdien mellom valutaene, er det fortsatt flere ting som spiller inn på hvor mye en valuta er verdt til enhver tid. De store valutaene – de som vanligvis brukes i de store og historisk ganske innflytelsesrike økonomiene i verden - vil ha det som kalles for en flytende valutakurs - og hva betyr det? Flytende valutakurs betyr at valutaens verdi bestemmes kun av de internasjonale valutamarkedene som det daglig handles og spekuleres i en veldig, veldig store summer forskjellige valutaer. Som med aksjemarkedet vil det være svært vanskelig å forutsi hvordan valutakursene vil forandre seg, ettersom det er mange faktorer som spiller inn, og hver endring i en valutakurs har en innvirkning på mange andre valutakursendringer.

De fleste OECD-land har flytende valutaer. Euroen, den Amerikanske dollaren og Japanske yen er alle eksempler på flytende valutaer. Mange mindre valutaer vil bli påvirket stort av hvordan de store valutakursene utvikler seg, og for et lite land som historisk sett ikke har hatt en så stabil en sosial og økonomisk utvikling, kan det være fordelaktig å la valutaens verdi følge de store valutaene . På denne måten et land kan sikre økonomisk stabilitet, forhindre en urimelig høy inflasjon og enklere lokke utenlandske investorer til å investere utenlandsk kapital i landet. Valutaer som følger andre valutakurser kalles for faste valutakurser.

Norge er et OECD-land som er litt av et unntak ettersom den norske kronen er en fastkurs valuta. Det er det ikke mange OECD-land som har. Tidligere fulgte Norges kronekurs den tyske D-marken, men i dag er det Euroen som påvirker hvor mye en Norsk krone er verdt. Dette betyr at kronekursen kun kan svinge et par prosent mot Euro og går Eurokursen ned, da følger den norske krona etter, og vice versa. Det er det som er grunnen til at vi som en huskeregel alltid kan regne med en pris på ca. 7,5 norske kroner for én Euro, uten utregningen blir helt feil. Offisielt er den norske kronekursen satt til rundt 746 kroner for 100 euro. Så enkelt er det dog ikke med alle valutakurser.